Zo leer
je kinderen
rekenen

DVD

Label DVD

Hier kunt u een fragment uit de DVD bekijken.

Bovenstaand fragment is afkomstig van de DVD Zo leer je kinderen rekenen.
De DVD laat beelden zien van een reken- en spellingsles met een stapsgewijze opbouw. Op de DVD vertelt Douwe Sikkes ook over de uitgangspunten en de opzet van de training.

De DVD wordt meegezonden met de methodiek Zo leer je kinderen rekenen.