Zo leer
je kinderen
rekenen

Videobestand


In bovenstaande video ziet u een rekenles volgens de methodiek Zo leer je kinderen rekenen.
De video neemt u mee in de stapsgewijze opbouw van de les.
Daarnaast vertelt Douwe Sikkes over de uitgangspunten en de opzet van de rekentraining.
De video geeft ook een voorbeeld van hoe u klassikale training kunt inzetten in een spellingsles.