Zo leer
je kinderen
rekenen

Videobestand


In bovenstaand fragment ziet u een stukje van een rekenles volgens de methodiek Zo leer je kinderen rekenen.
Het volledige videobestand duurt ruim een uur en toont beelden van een reken- en een spellingsles met een stapsgewijze opbouw.
Daarnaast vertelt Douwe Sikkes over de uitgangspunten en de opzet van de training.

Het videobestand wordt meegezonden met de methodiek Zo leer je kinderen rekenen (via WeTransfer).