Zo leer
je kinderen
rekenen

Over de methodiek

Methodiek bestellen

De methodiek Zo leer je kinderen rekenen bestaat uit:

Bekijk de inhoudsopgave van Zo leer je kinderen rekenen.

U kunt de methodiek bestellen door € 79 (incl. verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL14INGB0756820928 t.n.v. L.J. van der Leeuw en/of D. Sikkes onder vermelding van uw naam en adresgegevens.

U kunt uw bestelling ook opgeven via ons e-mailadres:
info@zoleerjekinderenrekenen.nl.

Na ontvangst van de betaling wordt de methodiek zo spoedig mogelijk opgestuurd.